ماشین های پرنده دست ساز

7

شرکت اتریشی رد بول از سال ۱۹۲۲ در کشورهای مختلف اقدام به برگزاری مسابقه ماشین های پرنده دست ساز می کند و هر ماشینی که خلاقانه تر بوده و بیشترین میزان پرواز در آسمان را داشته باشد، جایزه می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماشین های پرنده دست ساز

 

 

 

 

 

 

Check Also

هر روز ده دقیقه ورزش

  هر روز ده دقیقه ورزش