Tag Archives: خبرهای دبی

آتش سوزی در منطقه صنعتی العین

صبح امروز آتش سوزی مهیبی در یک ساختمان واقع در منطقه صنعتی العین رخ داد.خوشبختانه آتش نشان ها توانستند به سرعت آتش را مهار کنند.   تا کنون از تلفات این حادثه هیچ گونه اطلاع دقیقی به دست نیامده است. emirates247.com  

Read More »

قوانین و مقررات در امارات متحده عربی (2)

ما در این گزارش قصد داریم شما را از قوانین و مقررات امارت متحده عربی آگاه سازیم تا برای آمدن و یا زندگی کردن در این کشور دچار مشکل نشوید. مروری برمهم ترین قوانین این کشور قوانین راهنمایی و رانندگی در امارات متحده عربی مجازات سخت گیرانه ای برای نقض قوانین راهنمایی و رانندگی وجود دارد، مثللا اگر کسی در ...

Read More »

شخصی که برای پرداخت جرایم رانندگی اش از 100 درهمی تقلبی استفاده کرد

شخصی برای پرداخت جرایم رانندگی اش از 100 درهمی تقلبی استفاده کرد پلیس راس الخیمه گروهی  متشکل از 6 نفر را به جرم استفاده از پول های (درهم) تقلبی دستگیر کرد. ماجرا از آنجا شروع شد شخصی جهت پرداخت جرایم رانندگی اش از یک صد درهمی تقلبی استفاده کرد، هنگامی پلیس از این موضوع  مطلع شد از آن شخص در ...

Read More »