Friday , June 14 2024

استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت بر عملکرد رانندگان در دبی

سازمان #RTA
يک سيستم هوش مصنوعي جديد راه اندازی كرده است تا بتواند بر رفتار رانندگان تاكسي نظرات داشته باشد.

با اين فناوري رانندگاني كه خواب الود هستند شناسي ميشوند، مكانيسم اين سيستم روي سنسورهاي است كه در تاكسي ها نصب ميشود، با اين سنسورها رفتارهای رانندگان شناسی ميشوند و از طريق پيام صوتي كه در پي تغيير مسير و يا ترمز ناگهانی يا عدم رعايت فاصله مجاز با ماشين بعدي است هشدار لازم به رانندگان داده ميشود.
مدير RTA#
بيان كرد كه رانندگان در صورت تخلف زیاد ( سرعت غير مجاز ، توقف ناگهاني و یا استفاده ناگهاني از ترمز ) با تذکر مواجه میشوند.

در باره ما admin

Check Also

صدور ویزای توریستی امارت برای ایرانی ها از سر گرفته شد

امارات مرزهای خود را به شهروندان و توریست های ایرانی باز کرد. این کشور ورود …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *